Blog GIDS Open Standaarden "... rust bewaren in tijden van verandering is belangrijk. Je realiseren dat veranderingen niet zo snel gaan als je zou willen ook. Veranderingen en het accepteren van nieuwe (technologische) oplossingen kosten tijd, dat bewijst ook het verleden. Je weg vinden is soms lastig en dan is het prettig een gids te hebben die je helpt overzicht te krijgen en gefundeerde keuzes te maken..." In 2019 is het blog GIDS Open Standaarden gestart op initiatief van Miles Ahead. Reis mee en lees echte verhalen over de puzzelstukjes die diverse partijen onderweg tegenkomen en samen het landschap van Zorg en Welzijn vormen. Je vindt hier nieuws, interviews, objectieve beschouwingen en onafhankelijke informatie over diverse ontwikkelingen binnen dit complexe landschap. Met een onderzoeksjournalistieke insteek hopen we de verschillende belanghebbende partijen te helpen door de bomen het bos weer te gaan zien. Naast ICT-leveranciers zijn dit ook beheerorganisaties, overheid en belangenverenigingen, gezondheid-, welzijn- en zorgaanbieders en burgers. Zodat partijen elkaar beter kunnen vinden op de overlap van individuele belangen en het maken van gezamenlijke oplossingen. blog.gidsopenstandaarden.nl

SamenBeter (Stichting Beter met Elkaar) is het initiatief van een brede zorgcoalitie en komt voort uit bewegingen als ‘Positieve Gezondheid’ en ‘De Nieuwe GGZ’. In 2016 is het rapport ‘meer mensen gezond en vitaal, simpelweg omdat het kan’ overhandigd aan de toenmalige minister van volksgezondheid. De vier aanbevelingen in het rapport zijn beloond met een subsidie voor vijf jaar. De kern; systeemverandering en transitie in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe vormen van samenwerking waarbij alle partijen betrokken worden. Het doel is niet alleen de zorg in de toekomst betaalbaar te houden maar door zelfregie mensen ook te laten zorgdragen voor hun eigen gezondheid en vitaliteit, waardoor we beter keuzes kunnen maken. Een drempelloos digitaal zorgsysteem is één van de vier aanbevelingen. Miles Ahead is mede initiatiefnemer, we hebben onze kennis en ervaring ingebracht om dit traject levensvatbaar en werkbaar te maken. Halverwege 2017 is de Stichting Beter met Elkaar opgezet en wordt het programma uitgevoerd onder de naam SamenBeter. In afstemming met andere landelijke initiatieven zoals Koppeltaal en MedMij en in samenwerking met ICT-leveranciers hebben we geëxperimenteerd met het wegnemen van digitale drempels in wijken en buurten. Oa. op thema’s als privacy en het koppelen van professionele, persoonlijke en sociale ICT-systemen in het zorg en welzijn domein. In 2018 en de daaropvolgende jaren werken we toe naar een open sociale netwerk standaard. www.samenbeter.org

MedMij ontwikkelde in 2016 oa. standaarden voor medicatie, labuitslagen, allergieën en zelfmetingen. Basiseisen voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en ICT-systemen en een afsprakenstelsel voor MedMij deelnemers. Met als doel dat alle gegevens van een patiënt samen kunnen komen in één PGO. Waardoor de patiënt een beter beeld heeft hoe zijn of haar gezondheid zich ontwikkelt en zelf kan bepalen wie toegang krijgt tot de gegevens. Miles Ahead heeft vanaf begin 2017 de MedMij technische expertgroep begeleid in de eerste praktische uitwerking van het afsprakenstelsel (versie 0.1) en in het vaststellen van de roadmap voor de toekomst. Zodat de afgesproken structuren in afstemming komen met het werkveld. Daarnaast hebben we oa. onze inhoudelijke kennis over Koppeltaal ingebracht in het ontwerpproces en ICT-leveranciers actief betrokken en enthousiast gemaakt voor de verdere ontwikkeling. Door ook samen gelijk iets te maken hebben we er voor gezorgd dat de discussies anders werden en de vooraf vastgestelde theoretische kaders op basis van de uitkomsten zijn bijgesteld. In 2018 heeft MedMij gewerkt aan de afronding van het afsprakenstelsel (versie 1.0) en de beta versie (1.1) via ‘Proves’, waar partijen echt mee aan de slag kunnen. Wij hebben technische inhoudelijke ondersteuning geleverd en we zijn betrokken bij de ontwikkeling van implementatie bouwstenen in samenwerking met ICT-leveranciers. MedMij werkt met Nictiz en VZVZ aan de overdracht van de beheerorganisatie. www.medmij.nl

Centrale Voorzieningen softwareleveranciers bouwen samen aan vergelijkbare functionaliteiten. Promedico en Care2U hebben in 2015 het initiatief tot Centrale Voorzieningen genomen naar het voorbeeld van Koppeltaal. Miles Ahead coördineert en faciliteert de samenwerking en speelt een inhoudelijke rol bij ontwikkeling van de voorzieningen. Een organisch, open systeem waarbij ICT-leveranciers samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke elementen. Zo kunnen de leveranciers sneller ontwikkelen, blijven de kosten laag en voldoet alles aan één standaard. Voor iedereen die dat wil is het eenvoudig om op elk gegeven moment op de voorzieningen aan te sluiten. In 2017 is de eerste centrale voorziening ‘zorgadresboek’ (ZAB) gerealiseerd. Het ZAB is in de eigen systemen van de initiatiefnemers gebouwd en door VZVZ in het landelijk dossier geplaatst, beschikbaar voor andere leveranciers. In 2018 zijn de initiatieven 'e-consult' en ‘datamanagement’ gestart. Miles Ahead onderzoekt de realisatie mogelijkheden en investeert samen met de leveranciers in de ontwikkeling. De community Centrale Voorzieningen bestaat uit een kring van actieve leden, een wisselend aantal ICT-leveranciers die daadwerkelijk initiatief nemen. Daaromheen een kring van partijen die geïnteresseerd zijn en periodiek op de hoogte worden gebracht van de resultaten. presentatie centrale voorzieningen

Koppeltaal is in 2013 ontstaan uit een initiatief van een aantal GGZ-instellingen en de investeringstak van een zorgverzekeraar. Met als doel eHealth games en apps te ontwikkelen voor een betere behandeling van cliënten in de GGZ. Het was bekend dat bij de ontwikkeling problemen zouden ontstaan met de uitwisseling van informatie tussen bestaande ICT-systemen. Miles Ahead heeft vanaf 2014 in samenwerking met de markt oa. de technische architectuur, de businesscases, proof of concepts, een ICT-leverancierscommunity, financieringen en het productmanagement van de grond gekregen en we zijn nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling. Het belangrijkste struikelblok voor de GGZ-instellingen zijn de eigen eHealth platforms en cliënt portalen. Door een game of app als behandelmethode toe te voegen moeten zij veel energie besteden aan het maken van een koppeling. De eerste oplossingen die werden ontsloten via Koppeltaal zijn ‘Kick Ass’ een game voor kinderen met autisme en ‘Journey’ een app voor verslaafden. In 2016 is Koppeltaal wereldwijd de eerste applicatie die in productie is gegaan met de open standaard HL7FHIR. Koppeltaal is zelf als standaard ondergebracht bij VZVZ in 2018 voor duurzaam beheer en schaalbaarheid van zorginsfrastructuren. Miles Ahead is nauw betrokken bij de overdracht en de ontwikkeling voor de komende jaren. Binnen de Stichting Koppeltaal zijn aanbieders, gebruikers en ICT-leveranciers verenigd en gewaarborgd van doorgroei en gebruik in de toekomst. www.koppeltaal.nl