'Groove' - Het gezamenlijk aanpassingsvermogen en de versnelling.

De naam ‘Miles Ahead’ komt van het gelijknamige album van Miles Davis uit 1957. Met dit album liep de jazz legende ver vooruit en was hij baanbrekend. Dat spreekt ons aan en we gebruiken jazz en zeilen (zie de originele album cover) regelmatig als metaforen. Het zijn onuitputtelijke bronnen om tot oplossingen te komen voor complexe problemen.

Beide kennen het fenomeen ‘groove’. Het gelukzalige gevoel van een optimale staat van bewustzijn en het creëren van momentum tijdens het spelen van muziek of het zeilen van een boot in harmonie met je omgeving. Voor ons een doel op zich om samen met anderen de juiste toon en werkwijze te vinden en boven onszelf uit te stijgen.

Metaforisch vertegenwoordigt ‘de groove’ in de jazz het gezamenlijke aanpassingsvermogen. In het moment nieuwe en unieke muziek componeren en uitvoeren. Daarmee de standaarden op basis waarvan dit gebeurt steeds evolueren en aanpassen. Bij zeilen vertegenwoordigt ‘de groove’ het gebied van de versnelling. Het vinden van de juiste invalshoek en optimale balans om vooruit te komen, bij een continu wijzigende omgeving. Daarmee zo efficiënt mogelijk bestemmingen bereiken.

'Ingroove' - Verhalen, krachten en oplossingen.

Een uitgangspunt van de 'ingroove ontwerpbenadering' van Miles Ahead is dat mensen samen organiseren om zo tot systemen te komen. De krachten van de intenties van de mensen uiten zich in een visie van de organisatie. Vanuit die visie wordt het systeem ontworpen. Tegelijk zijn er onbewuste krachten die de andere kant op bewegen.

Systemen organiseren de mensen door de metaforen die in de systemen en in het organiseren besloten zijn. De balans tussen deze twee tegengestelde stromen kan doorslaan in het voordeel van de mensen en hun intenties voor de organisatie als ze zich bewust worden van de metaforen waarmee ze ‘improviseren’. Ingroove is een methode die dit als uitgangspunt neemt. Daarmee kan ingroove veel meer complexiteit aan dan gebruikelijke rationaal-technische methodes.

In ingroove staan drie metaforen centraal. Improvisatie, communicatie en architectuur. Improvisatie staat voor de houding en de stijl waarmee de mensen het organiseren en de systemen benaderen. De principes van improvisatie zorgen er voor dat structuren altijd op unieke wijze worden toegepast, relevant voor de situatie in het moment. Iets wat alleen mensen kunnen. Communicatie is in ingroove het generatieve proces waarin we samen onze werkelijkheid maken. Architectuur in ingroove ‘leeft’. In het proces wordt voor ieder van deze metaforen relevante theorie, onderzoek, en praktijk gedeeld. Vaardigheden oefenen en toepassen in alle drie deze metaforen is de kern van onze werkstijl.

'Ingroove crew' - Collectieve oplossingen door gemotiveerde mensen.

In de jazz en in het zeilen gebruiken we het woord crew voor zowel bandleden en bemanningen als de betrokken mensen daar omheen, die het gezamenlijk mogelijk maken om te kunnen performen en in 'de groove' te komen. In onze ogen een community of meerdere communities van gedreven (professionele) mensen met een ethisch kompas, die zichzelf een aantal uitgangspunten, minimale afspraken en verantwoordelijkheden oplegt om naast het eigen belang ook het algemeen belang voor ogen te houden en te bewaken.

Om de beste performance en onze gezamenlijke doelen te bereiken stellen we kopgroepen samen uit gemotiveerde partijen die over organisatiegrenzen heen met elkaar willen samenwerken en onderdeel uit willen (blijven) maken van een ‘action research’ samenwerkingsverband. We stimuleren en faciliteren samenwerken vooral door te doen en te leren. Bij voorkeur maken we gebruik van wat er al is, zoeken we naar elkaar versterkende factoren en geven we gas op de overlap van belangen van partijen.

Alle uitkomsten, proces- en meetinformatie uit onze samenwerkingen zijn vrij te gebruiken en publiek beschikbaar. Zodat discussies een andere richting krijgen, kritieke massa en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan op een speelveld met een gezond evenwicht waar ‘lock-in’ situaties door partijen worden voorkomen. Het moet duidelijk zijn wie de bronnen zijn, welke partijen ervaringen hebben en waar belangstellenden terecht kunnen. Al het gerealiseerde intellectueel eigendom stelt een ieder onder licentie publiek beschikbaar.

Naast de inhoud hebben we extra aandacht voor het proces; de manier waarop we samenwerken, informatie verzamelen en resultaten borgen. Informatie over het gezamenlijk beeld, de overlap van belangen en het verdelen van taken moet voor iedereen direct toegankelijk en duidelijk zijn. Alleen dan kunnen we in het moment zelf sturen en keuzes maken en zijn we minder afhankelijk van anderen of bijvoorbeeld tijdrovende organisatie- en overlegstructuren, waarin regelmatig cruciale informatie en resultaten (on)bewust verloren gaan.

We staan altijd open voor ondernemende action researchers met verborgen talenten. En wij willen samenwerken met jonge wereldverbeteraars, die hun toekomst willen vormgeven door te doen - interesse gewekt? neem contact op.