Gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem (GIDS).

Sinds 2014 zijn we in de gezondheidszorg gerold, een van de meest complexe omgevingen met alle denkbare facetten en alle aanleidingen om aan gezonde systemen te willen werken. Tot 2026 ontwikkelen en implementeren we open standaarden voor de gezondheid, welzijn en zorg domeinen. Zodat samenwerken en informatie delen tussen bestaande persoonlijke, professionele en sociale ICT systemen makkelijker wordt. We willen graag dat de integrale visie op gezondheid digitaal ondersteund wordt zodat burgers (wij, allen) meer mogelijkheden krijgen om ziekte te voorkomen, gezonder te worden en beter te kunnen leven met beperkingen.

Samen met een community van organisaties ontwikkelen wij 'GIDS'; gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem. We hebben geleerd hoe 'community based development' werkt en we zijn gestart met een 'bibliotheek' voor open source componenten, die de digitale gaten en drempels in klantreizen over de verschillende domeinen heen wegnemen en ruimte geven voor nieuwe oplossingen binnen bestaande welzijn- en zorgsystemen. Zodat de mogelijkheden om aan onze gezondheid te kunnen werken worden vergroot, samenwerken wordt gestimuleerd en wij (de klant, de burger) meer zelf de regie kunnen nemen en betere keuzes kunnen maken.

De organisaties en initiatieven waar we mee samenwerken om open standaarden te realiseren vormen de kopgroepen van gezondheid, welzijn en zorg (ICT-)leveranciers in Nederland. We ontwikkelen onze kennis en aanpak samen met internationale wetenschappelijke onderzoekers en bewegingen zoals de Academy for Integrative Medicine, Action Research + en het CMM Institute. Voor meer informatie bekijk de website GIDS Open Standaarden.org. Onze werkzaamheden voeren we uit in samenwerking met Headease, de Stichting Beter met Elkaar en de Stichting Nuts.

Gezondheidszorg in toenemende mate één integrale visie.

Wereldwijd tekent zich binnen de gezondheidszorg in toenemende mate één integrale visie. We kijken steeds meer naar alle factoren die invloed hebben op onze gezondheid; lichaam, geest, emoties, sociale omgeving, etc. Op zoek naar de juiste mix en benodigde ondersteuning voor ons persoonlijk welbevinden. Een complex geheel waarin we als gezonde burger, patiënt, geestelijk of fysiek beperkte steeds vaker een centrale rol krijgen en samenwerking tussen verschillende organisaties over disciplines heen een vereiste wordt. Dit vraagt om meer controle over je eigen gezondheidsinformatie en digitale uitwisselbaarheid.

Bij conceptuele ontwerpen en de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg en welzijnssector zoeken we naar aansluiting op de integrale visie en de ondersteuning van uitwisseling tussen persoonlijke, professionele en sociale zorgsystemen. In de visie van Miles Ahead op ‘GIDS’ komen deze zorgsystemen samen door personen, tools, apps en informatiebronnen uit bestaande systemen te koppelen op basis van open standaarden.

Tussen professionele digitale zorgsystemen is al veel mogelijk via technische open standaarden. Standaarden waarmee grote sociale netwerken koppelen zijn ook binnen de gezondheidszorg en welzijnssector te gebruiken, met garanties rondom veiligheid en privacy. Door dit soort vrij toegankelijke softwarecomponenten in te zetten kunnen we bestaande systemen zonder drempels laten samenwerken. Voor meer informatie lees het rapport Beter met Elkaar. In 2017 uitgebracht met een coalitie van circa 50 verschillende partijen om doorbraken te creëren voor het achterblijven van schaalbare nieuwe (ICT-) toepassingen in de gezondheidszorg.

Roadmap GIDS 2026.