Open standaarden en een open aanpak in complexe omgevingen.

Miles Ahead werkt aan gezonde systemen en brengt conceptuele architectuur tot leven. Met als doel meer autonomie en het recht op zelfbeschikking bevorderen. We ontwikkelen en implementeren open standaarden om samenwerken en informatie delen tussen bestaande en nieuwe ICT systemen makkelijker te maken, waardoor meer keuzevrijheid en multideskundige samenwerkingsvormen ontstaan - Gestart met GIDS 2026.

Met methodes als 'jazz architectuur', 'ingroove ontwerpbenadering' en 'community based development' ontwijken we de valkuilen van rationeel-technische methodes en omarmen we de complexiteit van gezamenlijke missies. We gebruiken deze methodes als minimale structuren om duurzame, generatieve oplossingen te realiseren die makkelijk aan te passen zijn aan steeds veranderende omgevingen - Werkwijze volgens Ingroove 

Gaandeweg leren we wat gezonde systemen zijn en hoe deze werken. Via verschillende initiatieven vullen we samen met andere partijen een 'openbare bibliotheek' met open source componenten, die de digitale gaten en drempels over domeinen heen wegnemen en ruimte geven voor nieuwe oplossingen binnen bestaande systemen - Resultaten in Mijlpalen

In onze benadering zoeken we vooral naar duidelijkheid en balans door voorgestelde visies en oplossingen samen met gemotiveerde partijen gelijk toe te passen. In kopgroepen bewijzen dat concepten wel of niet werken, de ervaringen en het gebruik voor iedereen openstellen en van daaruit samen verder ontwerpen en realiseren.

De uitkomsten en interactie geven een andere richting aan discussies. Ontdekte patronen en principes helpen om ver vooruit te lopen, sneller en betere keuzes te kunnen maken. Alle gedeelde ervaringen geven de samenwerkende partijen inzicht in het krachtenveld en dragen bij aan de groei van een integrale visie op (open) systemen en het komen tot een gezond evenwicht. 

Onze kennis en ervaring is open en vrij om aan te vullen en te delen - We werken volgens de principes van creative commons.

Geld verdienen is voor ons een middel om maatschappelijke waarde te kunnen creëren - Miles Ahead is een sociale onderneming.