Gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem (GIDS).

Miles Ahead werkt aan gezonde open systemen en brengt conceptuele architectuur tot leven. Tot 2026 ontwikkelen en implementeren we open standaarden voor gezondheid, welzijn en zorg. Zodat samenwerken en informatie delen tussen bestaande persoonlijke, professionele en sociale ICT systemen makkelijker wordt. We willen graag dat de integrale visie op gezondheid digitaal ondersteund wordt zodat burgers (wij, allen) meer mogelijkheden krijgen om ziekte te voorkomen, gezonder te worden en beter te kunnen leven met beperkingen.

Samen met een community van organisaties ontwikkelen wij GIDS; gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem. Met methodes als 'jazz architectuur' en 'ingroove ontwerpbenadering' ontwijken we de valkuilen van rationeel-technische methodes en omarmen we de complexiteit van onze gezamenlijke missie. We gebruiken de methodes als minimale structuren om duurzame, generatieve oplossingen te realiseren die makkelijk aan te passen zijn aan een steeds veranderende omgeving.

Open standaarden en een open aanpak in complexe omgevingen.

Gaandeweg leren we hoe 'community based development' werkt en vullen we een 'bibliotheek' met open source componenten, die de digitale gaten en drempels in klantreizen over domeinen heen wegnemen en ruimte geven voor nieuwe oplossingen binnen bestaande welzijn- en zorgsystemen. Zodat de mogelijkheden om aan onze gezondheid te kunnen werken worden vergroot, samenwerken wordt gestimuleerd en wij (de klant, de burger) meer zelf de regie kunnen nemen en betere keuzes kunnen maken.

De organisaties en initiatieven waar we mee samenwerken om open standaarden te realiseren vormen de kopgroepen van gezondheid, welzijn en zorg ICT-leveranciers in Nederland. We ontwikkelen onze kennis en aanpak samen met internationale wetenschappelijke onderzoekers en bewegingen zoals de Academy for Integrative Medicine, Action Research + en het CMM Institute. Onze werkzaamheden voeren we uit in samenwerking met Headease, de Stichting Beter met Elkaar en de Stichting Nuts. Voor meer informatie GIDS Open Standaarden.org

Onze kennis en ervaring is open en vrij om aan te vullen en te delen - we werken volgens de principes van creative commons.

Geld verdienen is voor ons een middel om maatschappelijke waarde te kunnen creëren - wij zijn een sociale onderneming.


GIDS Open Standaarden 2026.