Wereldwijd tekent zich binnen de gezondheidszorg in toenemende mate één integrale visie. We kijken steeds meer naar alle factoren die invloed hebben op onze gezondheid; lichaam, geest, emoties, sociale omgeving, etc. Op zoek naar de juiste mix en benodigde ondersteuning voor ons persoonlijk welbevinden.

Een complex geheel waarin we als gezonde burger, patiënt, geestelijk of fysiek beperkte steeds vaker een centrale rol krijgen en samenwerking tussen verschillende organisaties over disciplines heen een vereiste wordt. Dit vraagt om meer controle over je eigen gezondheidsinformatie en digitale uitwisselbaarheid.

Bij conceptuele ontwerpen en de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg en welzijnssector zoeken we naar aansluiting op de integrale visie en de ondersteuning van uitwisseling tussen persoonlijke, professionele en sociale zorgsystemen. In de visie van Miles Ahead op ‘GIDS’, gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem, komen deze zorgsystemen samen door personen, tools, apps en informatiebronnen uit bestaande systemen te koppelen op basis van open standaarden.

Tussen professionele digitale zorgsystemen is al veel mogelijk via technische open standaarden. Standaarden waarmee grote sociale netwerken koppelen zijn ook binnen de gezondheidszorg en welzijnssector te gebruiken, met garanties rondom veiligheid en privacy. Door dit soort vrij toegankelijke softwarecomponenten in te zetten kunnen we bestaande systemen zonder drempels laten samenwerken.

In onze benadering zoeken we naar duidelijkheid door voorgestelde visie en oplossingen samen met gemotiveerde partijen gelijk toe te passen. Bewijzen dat concepten wel of niet werken, de ervaringen en het gebruik voor iedereen openstellen en van daaruit samen verder ontwerpen en realiseren. De uitkomsten en interactie geven een andere richting aan discussies. Helpen om ver vooruit te lopen, sneller en betere keuzes te kunnen maken, geven alle partijen inzicht in het krachtenveld en dragen bij aan de groei van een integrale visie.

Verhalen, krachten en oplossingen.

Een uitgangspunt van de 'ingroove ontwerpbenadering' van Miles Ahead is dat mensen samen organiseren om zo tot systemen te komen. De krachten van de intenties van de mensen uiten zich in een visie van de organisatie. Vanuit die visie wordt het systeem ontworpen. Tegelijk zijn er onbewuste krachten die de andere kant op bewegen. Systemen organiseren de mensen door de metaforen die in de systemen en in het organiseren besloten zijn. De balans tussen deze twee tegengestelde stromen kan doorslaan in het voordeel van de mensen en hun intenties voor de organisatie als ze zich bewust worden van de metaforen waarmee ze ‘improviseren’. Ingroove is een methode die dit als uitgangspunt neemt. Daarmee kan ingroove veel meer complexiteit aan dan gebruikelijke rationaal-technische methodes.

In ingroove staan drie metaforen centraal. Improvisatie, communicatie en architectuur. Improvisatie staat voor de houding en de stijl waarmee de mensen het organiseren en de systemen benaderen. De principes van improvisatie zorgen er voor dat structuren altijd op unieke wijze worden toegepast, relevant voor de situatie in het moment. Iets wat alleen mensen kunnen. Communicatie is in ingroove het generatieve proces waarin we samen onze werkelijkheid maken. Architectuur in ingroove ‘leeft’. In het proces wordt voor ieder van deze metaforen relevante theorie, onderzoek, en praktijk gedeeld. Vaardigheden oefenen en toepassen in alledrie deze metaforen is de kern van onze werkstijl.