Waardenetwerk

Werken met

Naast optreden onder eigen naam en met jazzinbusiness, speel ik mijn instrument ook mee in de 'bands' van een aantal visionaire ondernemers. Door in hun bedrijven ook mijn rol te vervullen wordt ik geinspireerd en kan ik mijn klanten completer bedienen.

Value Networks

Value Networks.com is het bedrijf van Verna Allee. Ik werk sinds 2003 met Verna samen. Verna is de ontwikkelaar van Value Networks Analysis, het instrument dat ik gebruik om waardenetwerken te ontwerpen en te analyseren.

Een waardenetwerk is een netwerk van relaties dat economische waarde en andere voordelen genereert door complexe en dynamische interacties tussen twee of meer individuen, groepen of organisaties.

Het waardenetwerk is in mijn visie het nieuwe organisatiemodel dat zowel de processen als de hierarchie omvat, en daaraan de cruciale elementen toevoegd om met complexiteit, mensen en dynamiek om te gaan die de twee voorgaande modellen missen.

Ik gebruik Verna's software en ben ambassadeur van haar werk. Ik heb nauw met haar samengewerkt en ze heeft mij geholpen bij het opzetten van mijn PhD onderzoek.

De site van valuenetworks

Coena

Coena is het bedrijf van Indranil Bhattacharya. Samen met zijn team ontwerpt hij systemen door een diep begrip van de patronen en de problemen in moderne supply chains. De natuur van de problemen in supply chains verandert continu. Er zijn echter wel patronen te herkennen.

Vooruitziend ontwerp is de kerncompetentie van Coena. Door deze in te zetten helpt Coena supply chains meer conceptueel en pro-actief in te richten. Hiermee kunnen enorme besparingen worden gerealiseerd. Daarnaast versterkt Coena de positie van de kleine retailer in de supply chain door het netwerk direct te ondersteunen. Hiermee neemt de kracht van de positie van de retailer in het waardenetwerk toe.

Ik werk met Indranil samen als zijn strategy-lead. Ik zie Coena als de software die de transacties in waardenetwerken op een eficiente en schaalbare manier kan ondersteunen. Dit is met traditionele transactie en planningssoftware onmogelijk.

De website van Coena