Nieuws‎ > ‎

Research paper over 'Vorm, stijl en invloed'

posted Dec 7, 2010, 3:17 PM by Sergej van Middendorp
Op de research sectie van de site heb ik zojuist een concept paper geplaatst over vorm, stijl, en invloed. Het gebruikt de meest recente inzichten uit de psychologie als startpunt om te vragen hoe vormen ons beinvloeden. Daarna vraag ik waarom de vorm van de argumentatie nog overheerst in academisch schrijverschap, terwijl onze methodes de afgelopen dertig jaar steeds meer kwalitatief zijn geworden. Ik beargumenteer dat we het aphorisme opnieuw moeten omarmen als een schrijfvorm die helpt bij het ontwikkelen van onderzoeksvragen en bij het verkennen van onderzoeksdomeinen, terwijl de argumentatie juist geschikt is voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ik geef voorbeelden van Friedrich Nietzsche en Adam Smith om het verhaal te illustreren en laat zien dat wanneer we in detail kijken, het onderscheid complexer wordt. Ik eindig met de vraag of een bewustzijn van de invloed van de vormene die we maken zou moeten leiden tot een soort eed voor wetenschappers, net als de eed voor dokters.
Comments